MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ROZWOJU

Oferta

I. W ramach projektu oferujemy szeroki wybór kursów podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe.

Do wyboru są następujące kursy:

  1. Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna z elementami Personal Branding,
  2. Zachowania w sytuacjach trudnych: radzenie sobie ze stresem, konstruktywna krytyka i asertywność,
  3. Zachowania w biznesie - negocjacje i etykieta biznesu,
  4. Rynek pracy dla początkujących,
  5. Kreowanie unikatowych pomysłów biznesowych (w tym autodiagnoza i analiza potencjału kreatywnego i przedsiębiorczego),
  6. Analizy rynkowe dla działalności gospodarczej (produkt, klient, konkurencja, promocja i marketing),
  7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i podstawy analizy finansowej,
  8. Narzędzia budowania stron internetowych i tworzenia blogów,
  9. Arkusz kalkulacyjny w analizie dużych zbiorów,
  10. Projektowanie gier.

II. Ponadto zapraszamy do udziału w kursie tworzenia gier rozwojowych "Zagraj o siebie". Kurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach. W pierwszym uczestnicy projektu będą zobowiązani do wypełnienia i przesłania do biura projektu formularza opisującego koncepcję gry rozwojowej. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. 20 najlepszych pomysłów zostanie zaproszona do II etapu kursu.

III etap kursu obejmuje prezentację grywalnych prototypów gry przed jury (komisją). Wyłonienie laureatów odbędzie się na podstawie oceny zaprezentowanych gier - według przygotowanego zbioru kryteriów i skali ocen, które zostały ujęte w karcie oceny - załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Ocena prezentacji będzie prowadzona na bieżąco, następnie zostaną zsumowane oceny członków jury, co pozwoli na wyłonienie laureat

 

III. Dodatkowym działaniem będzie Forum Aktywności Społeczno - Zawodowych, które odbędzie się na przełomie października i listopada 2019 roku.

 

Podczas Forum przeprowadzony zostanie:
a) 1 panel dyskusyjny (2h) podczas, którego wybrani uczniowie/uczennice będą mogli zaprezentować swoje aktywności, a także osoby wspierające rozwój młodzieży


b) 6 szkoleń menadżerskich (po 3h na warsztat) w następujących tematach:
1. Przywództwo w grupie-ważny element rozwoju w organizacji,
2. Branże z przyszłością-gdzie szukać nisz rynkowych,
3. Czynniki determinujące sukces na rynku pracy,
4. Delegowanie uprawnień-podział pracy w zespole,
5. Sprzedaż - największe wyzwanie przedsiębiorcy,
6. Ekspansja jako czynnik rozwijający firmę.


c) targi aktywności społeczno-zawodowej, w trakcie których nastąpi również wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk.